Mūsų vertybės

Per 25-erius įmonės gyvavimo metus susiformavo 5 pagrindinės vertybės, kuriomis mes gyvename.

Atsakomybė

Sąžiningas elgesys su klientais ir partneriais. Atsakingai priimame sprendimus, įvertinant jų poveikį įmonei, darbuotojams, partneriams.

Profesionalumas

Dirbame efektyviai, sparčiai ir kokybiškai. Nuolat tobuliname savo profesinius įgūdžius. Įgyta patirtimi ir žiniomis nuolatos dalinamės su klientais.

Lankstumas

Esame pasirengę prisitaikyti prie rinkos tendencijų. Į kiekvieną susiklosčiusią situaciją reaguojame greitai ir lanksčiai.

Bendradarbiavimas

Nuolatos siekiame geriau suprasti klientų poreikius ir siūlome tuos sprendimus, kurie turi pridėtine vertę. Suprantame, kad tik tokie santykiai su klientais kuria sėkmingą bendradarbiavimą.

Darbuotojai

Darbuotojai – svarbiausias mūsų turtas. Mums rūpi jų gerovė ir darbo sąlygos. Nuolatos stengiamės kelti jų kompetenciją, gerinti darbo sąlygas ir juos supančią aplinką. Suteikiame visas priemones jų saviraiškai bei idėjų įgyvendinimui.