PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS


       1. Šios UAB „SPALVŲ SALA“ pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato UAB „SPALVŲ SALA“ prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustato Pirkėjo ir UAB „SPALVŲ SALA“ tarpusavio teises ir pareigas naudojantis elektronine parduotuve svetainėje www.spalvusala.lt. 
       2. PARDAVĖJAS – UAB „SPALVŲ SALA“, privatus juridinis asmuo, kurio teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas: 133239585, registruota buveinė adresu: Partizanų g. 81B, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, telefono numeris +370 37 314780, el. paštas info@spalvusala.lt.
       3. PIRKĖJAS:
       3.1. fizinis asmuo, kuriam sukako 18 (aštuoniolika) metų ir pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais);
       3.2. fizinis asmuo, kuriam yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavęs tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis disponuoja asmeninėmis lėšomis;
       3.3.  Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais;
       3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
       4. PREKIŲ UŽSAKYMAS
       4.1. Pirkėjas, pirkdamas internetinėje parduotuvėje www.spalvusala.lt, suformavęs prekių krepšelį ir pažymėjęs „sutinku su pirkimo sąlygomis“, paspaudęs mygtuką ,,Užsakyti“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Užsakymo langelyje pirkėjas, paspaudęs mygtuką „Užsakyti“, patvirtina, kad perka prekes ir sutinka su bendra prekių kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos, jei tokių yra), t.y., sudaroma ir įsigalioja nuotolinė pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – „Sutartis“) tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.
       4.2. Jei perkant internetu Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Taisyklių dalimi ar šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas negali pateikti užsakymo, pirkti prekės ir sudaryti Sutartį su Pardavėju.
       4.3. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.
       4.4. Pardavėjas siuntoje Pirkėjui kartu su užsakyta preke (prekėmis) pateikia PVM sąskaitą faktūrą.
       4.5. Apsipirkimo elektroninėje parduotuvėje eiliškumas:
       4.5.1. pasirinktas prekes dėti į savo ,,Pirkinių krepšelį“ spaudžiant nuorodą ,,Į krepšelį“. ,,Pirkinių krepšelyje“ bet kuriuo metu galima peržiūrėti visas jau išsirinktas prekes, keisti jų kiekius ar pašalinti iš sąrašo, jei persigalvojama ar užsakyme įsivėlė klaida. Atlikus bet kokį pakeitimą prekių krepšelyje paspausti nuorodą ,,Atnaujinti krepšelį“, kad visi daryti pakeitimai būtų išsaugoti. ,,Pirkinių krepšelio“ mygtukas pasirodo svetainės viršuje, pasirinkus pirkimui bent vieną prekę;
       4.5.2. išsirinkus visas norimas pirkti prekes, eiti į ,,Pirkinių krepšelį“ ir jame, įsitikinus, jog užsakymas yra teisingas, spausti nuorodą ,,Apmokėjimas“. Norint tęsti užsakymą, reikia užpildyti pristatymui reikalingą informaciją:
       4.5.2.1. jei buvo registruotasi anksčiau svetainėje www.spalvusala.lt, prisijungti, ir anksčiau suvesti duomenys bus automatiškai įkelti į reikiamus laukelius, tačiau rekomenduotina juos dar kartą patikrinti;
       4.5.2.2. prisijungiant pirmą kartą rekomenduojama užsiregistruoti – rankiniu būdu užpildyti reikiamus duomenis: vardą, pavardę, el. paštą, kontaktinį telefoną bei pristatymo adresą (galima nurodyti kitą adresą apmokėjimui). Pirkimas galimas ir be registracijos, tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės matyti savo užsakymų istorijos;
       4.5.3. suvedus visus reikiamus duomenis ir paspaudus nuorodą ,,Pirmyn“ galima pasirinkti, kuriame mieste norima atsiimti prekes arba prekių pristatymo būdą;
       4.5.4. pasirinkus prekių atsiėmimo būdą ar vietą ir paspaudus nuorodą ,,Pirmyn“ pasirinkti apmokėjimo būdą. Apmokėjimas grynais pinigais galimas tik atsiimant prekes pardavimo vietoje nurodytais adresais.
       4.5.5. Pateikus prekių užsakymui reikalingą informaciją ir dar kartą paspaudus nuorodą ,,Pirmyn“, galima pamatyti visą su užsakymu susijusią informaciją. Pastabų skiltyje galima nurodyti papildomą informaciją susijusią su prekės pristatymu – prašymą kurjeriui iš anksto paskambinti prieš atvykstant, prekę atsiimsiančio asmens duomenis ir pan. Norint pakeisti su užsakymu susijusią informaciją prieš patvirtinimą galima paspausti viršuje esančią atitinkamą nuorodą ,, Adresas“, ,,Pristatymas“ ar ,,Apmokėjimas“ ir pakoreguoti norimus duomenis; 
       4.5.6. Prieš spaudžiant nuorodą ,,Užsakyti“ būtina susipažinti su pirkimo sąlygomis pažymint varnelę ,,Sutinku su pirkimo sąlygomis“.
       4.5.7. Jei pirkimo metu kyla neaiškumų ar nesulaukiama patvirtinimo apie prekių užsakymą, skambinti tel. +370 652 29 098 darbo dienomis 8.00-17.00 val. arba siųsti el. laišką su klausimais adresu eprekyba@spalvusala.lt.
       5. APMOKĖJIMAS
       5.1. Pirkėjas internetinėje parduotuvėje gali pasirinkti šiuos atsiskaitymo būdus, kurie yra saugūs:
       5.1.1. apmokėti per pasirinktą internetinį banką;
       5.1.2. apmokėti grynaisiais pinigais arba kortele atsiimant užsakymą viename iš Pardavėjo salonų:
       5.1.2.1. Partizanų g. 81B, Kaune;
       5.1.2.2. J. Kubiliaus g. 16, Vilniuje;
       5.1.2.3. Sodo g. 24, Šiauliuose;
       5.1.2.4. Šilutės pl. 11, Klaipėdoje;
       5.1.2.5. Projektuotojų g. 4, Panevėžys;
       5.1.2.6. Sedos g. 30, Telšiai
       5.1.3. Sumokėti už prekes grynais arba kortele kurjeriui.
       6. PRISTATYMO SĄLYGOS, TERMINAI, KAINOS.
       6.1. Nemokamas pristatymas gali būti taikomas paskelbus specialią akciją. 
        6.2. www.spalvusala.lt internetinėje parduotuvėje prie skelbiamų prekių, kurios yra sandėlyje prie grafos ,,Likutis“ yra nurodyta ar prekė turima sandėlyje. Dėl įvairių priežasčių gali būti neatitikimų tarp internete pateikiamų duomenų ir įmonės sandėlyje likusių prekių kiekių. Klientui užsisakius ir apmokėjus už prekę, kurios sandėlyje tuo metu nėra, užsakymas gali būti panaikintas ir grąžinami sumokėti pinigai arba sutariama dėl galimybės prekę pristatyti, kai tik ji bus įmonės sandėlyje.
       6.3. Nesant prekių sandėlyje, galima rašyti Pardavėjui el. paštu eprekyba@spalvusala.lt ir pasiteirauti dėl norimos prekės. 
       6.4. Plačiau apie pristatymo sąlygas rašoma paspaudus 6 punkte esančią nuorodą. 
       7. PREKIŲ PRIĖMIMAS
       7.1. Nusiskundimus dėl trūkumų, užsakymų neatitikimo galima pateikti el. paštu eprekyba@spalvusala.lt arba pasirinktoje Pardavėjo parduotuvėje per 24 val nuo prekių gavimo.
       7.2. Plačiau apie prekių priėmimo sąlygas rašoma paspaudus 6 punkte esančią nuorodą.
       7.3. Nesilaikius prekių naudojimo instrukcijų, www.spalvusala.lt neatsako už pristatytų prekių trūkumą ar sugadinimą.
       8. GARANTIJOS PREKĖMS, PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS.
       8.1. Įsigytos prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
       8.2. Plačiau apie garantijas ir prekių grąžinimo sąlygas rašoma paspaudus 8 punkte esančią nuorodą.
       9. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
       9.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.spalvusala.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
       9.2. Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.
       9.3. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra (vienas iš variantų):
       9.3.1. fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais);
       9.3.2.  Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais;
       9.3.3. visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgaliotas atstovas.
       9.4. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas Sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.
       9.5. Asmuo, neatitinkantis Taisyklių 9.3 ir 9.4 punktuose numatytų kriterijų, negali pateikti užsakymo, pirkit prekes ir sudaryti Sutartį su Pardavėju, priešingu atveju visa su tuo susijusi neigiamų pasekmių rizika ir teisinė atsakomybė tenka tokiam asmeniui.
       9.6. Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės yra nurodytos prekės naudojimo instrukcijoje ir / arba Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kurioje perkama prekė.
       9.7. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
       9.8. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės www.spalvusala.lt duomenų.
       9.9. Interneto parduotuvės www.spalvusala.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų interneto parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
       10. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
       10.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve www.spalvusala.lt.
       10.2. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.spalvusala.lt numatytos sąlygos.
       10.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
       10.4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse numatytus atvejus.
       10.5. Pinigų garantijos grąžinimo atveju, kuomet prekė yra kokybiška ir nėra pažeidžiamos prekių grąžinimo taisyklės, Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus, ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke.
       11. PRIVATUMO POLITIKA. KONFIDENCIALUMAS.
       11.1. Privatumo politikos detalias nuostatas galima rasti atskirame dokumente, paspaudus 11 punkte esančią nuorodą.
       11.2. Pirkėjo asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.
       11.3. Pirminės registracijos prie elektroninės parduotuvės metu per paskyrą, Pirkėjas privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą, sugalvoti saugų slaptažodį bei pateikti tikslius savo asmens duomenis internetinei parduotuvei, kad Pardavėjas galėtų tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus. Pirkėjas visuomet atsako už pateiktų asmens duomenų teisingumą. 
       11.4. Pirkėjas turi teisę bet kada keisti bei papildyti savo asmens duomenis paskyroje arba panaikinti paskyrą.
       11.5. Pirkėjas privalo niekam neatskleisti slaptažodžio ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui.
       12. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
       12.1. Visi skundai gali būti teikiami UAB „SPALVŲ SALA“ elektroniniu paštu eprekyba@spalvusala.lt arba telefonu +370 652 29 098 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
       12.2. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Pirkėjo nurodytu adresu.
       13. APSIKEITIMAS INFORMACIJA
       13.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ir telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais elektroninės parduotuvės www.spalvusala.lt svetainės skyriuje „Kontaktai“.
       14. ATSAKOMYBĖ
       14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
       14.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės www.spalvusala.lt.
       14.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
       14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
       14.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
       15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
       15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
       15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
       15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
     

 Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-10-01