Palyginti produktus ()

Gruntas-dažai Rilak EPOTOP-50, bazė TAL (balta), 9 l

178,30 €

Produkto atributai

  • Barcode: 4750445010541
  • Gamintojas: RILAK
  • Spalva: Balta
  • Panaudojimas: Universali
  • Pakuotė: 9l
  • Užbaigimas: Pusiau blizgus
Likutis: Yra

2-jų komponentų epoksidinis antikorozinis gruntas-emalis. Sudaro pusiau blizgią dangą, atsparią agresyvių cheminių reagentų (naftos produktų, tepalų, silpn nesioksiduojančių rūgščių tirpalų, druskų) poveikiui. Skirtas dažyti metaliniams paviršiams, eksploatuojamiems industrinės ir jūrų atmosferos sąlygomis. Rekomenduojamas dažyti metalinėms konstrukcijoms, gamybinei įrangai, vamzdynų estakadoms ir pan. Leidžiama dažyti betonines ir tinkuotas sienas pramoninės gamybos sąlygomis (įskaitant maisto pramonę), o taip pat betonines grindis su vidutine abrazyvine apkrova. Balta (bazė TAL). Tonuojamas šviesiais tonais. Tonavimui tamsiais tonais naudojama bazė TDL.

Džiūvimo trukmė: 6 val.
Sunaudojimas: 8.2÷8.5 m²/l (jei sausos plėvelės storis 40÷50 mkm)
Skiediklis: 646, 647

PAVOJINGA!
H226 Degūs skystis ir garai.
H302 Kenksminga prarijus.
H312 + H332 Kenksminga susilietus su oda arba įkvėpus
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.