Palyginti produktus ()

Klijai polistirolui Ceresit CT84, 850ml (12 vnt. dėž.)

11,08 € 8,86 €

Produkto atributai

  • Barcode: 4743152001179
  • Spalva: Rausva
  • Gamintojas: CERESIT
  • Pakuotė: 850ml
  • Panaudojimas: Polistirolui ir mineralinei vatai
Likutis: Yra

Poliuretaniniai klijai Ceresit CT 84 naudojami polistireninio putplasčio plokštėms tvirtinti pagal sudėtinę išorinių pastatų sienų šiltinimo sistemą Ceresit Ceretherm (ETICS). Praėjus maždaug 2 val. nuo naudojimo, polistireninio putplasčio plokštes galima lyginti, tvirtinti mechaniniu būdu bei formuoti armuojamąjį sluoksnį. Ceresit CT 84 naudojami tokioms medžiagoms kaip EPS ir XPS putų polistirenui bei kietai mineralinei vatai tvirtinti prie tokių paviršių kaip mediena, OSB plokštės, stiklas, bitumas, keraminės plytos, betonas, dengti ir cinkuoti plieno lakštai, sausas akytasis betonas ir vandens paveiktas betonas, gipskartonis, polistireninio putplasčio bei mineralinės vatos plokštėms tvirtinti keliais sluoksniais įprastomis sąlygomis arba žemesnėje temperatūroje, taip pat įrengiant šiluminės izoliacijos sistemas.

Sąnaudos: iki 10 m², priklausomai nuo pagrindo lygumo ir oro sąlygų.

PAVOJINGA!
H222 Ypač degus aerozolis.
H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
Asmenims, kurie yra jautrūs diizocianatams, naudojant šį produktą gali kilti alerginė reakcija. Asmenys, kenčiantys nuo astmos, egzemos ar odos problemų, turėtų vengti kontakto, įskaitant odos kontaktą, su šiuo produktu. Šis produktas neturėtų būti naudojamas blogos ventiliacijos sąlygomis, išskyrus atvejus, kai dėvima apsauginė kaukė su dujų filtru (pvz., A1 tipas pagal EN 14387 standartą).
Produkto sudėtyje esantys tirpikliai naudojant garuoja, o garai gali sudaryti sprogstamuosius arba itin degius garų ir oro mišinius.
Nėščios moterys turi vengti įkvėpimo ir sąlyčio su oda.