Palyginti produktus ()
10,90 €

Produkto atributai

  • Barcode: 4740008200830
  • Gamintojas: CERESIT
  • Pakuotė: 850ml
  • Panaudojimas: Blokams ir plokštėms
Likutis: Yra

Vienkomponenčiai, paruošti naudoti kllijai - montavimo putos. Purškiami naudojant montažinių putų pistoletą. Kietėjantys dėl drėgmės, itin veiksmingi, universalūs, purškiami poliuretaniniai klijai. Naudodami šį produktą, darbus atliksite daug paprasčiau ir sutaupysite iki 50 % laiko. Neleidžia susidaryti šiluminiams tilteliams, užtikrina aukštą sukibimo stiprį, atitinkantį mūrams skirtiems skiediniams nustatytus reikalavimus (EN 998-2). Tvirtina ir klijuoja akytojo betono blokelių, medienos, OSB plokščių, gipskartonio plokščių, polistireno elementų, bituminės dangos, stiklo, cinkuotosios skardos, skardos, padengtos polistireno danga, ir kitokius paviršius. Naudojami patalpų viduje ir išorėje.

PAVOJINGA!
H 222 Ypač degus aerozolis
H 229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti
H 315 Dirgina odą
H 317 Gali sukelti alerginę odos reakciją
H 319 Sukelia smarkų akių dirginimą
H 334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, atsmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą
H 335 Gali dirginti kvėpavimo takus
H 351 Įtariama, kad sukelia vėžį
H 373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

Asmenims, alergiškiems diizocianatams, gali pasireikšti alerginė reakcija naudojant šį produktą. Asmenys, kuriems būdinga astma, egzema ar odos problemos, turėtų vengti kontakto su šiuo produktu. Nenaudoti šio produkto esant nepakankamam vėdinimui, nebent jei naudojama apsauginė kaukė su tinkamu dujų filtru (t.y. tipas A1, remiantis standartu EN 14387).
Šio produkto sudėtyje esantys tirpikliai darbo metu gali garuoti ir jų garai gali sudaryti sprogų/labai degų oro/garų mišinį.
Nėščios moterys turi vengti bet kokio produkto įkvėpimo ar kontakto su oda.