Palyginti produktus ()
11,87 €

Produkto atributai

  • Barcode: 4750445005691
  • Gamintojas: RILAK
  • Spalva: EC (bespalvė)
  • Užbaigimas: Pusiau blizgus
  • Dažų tirpiklis: Vanduo
  • Pakuotė: 2,7l
Likutis: Yra

Akrilinis lakas, skirtas lakuoti mediniams ir mineraliniams (betonas, tinkas, plytos) paviršiams, nepatiriantiems intensyvių mechaninių poveikių (pvz., sienos), eksploatuojamiems patalpų viduje. EKOAKVA – pusiau blizgantis; EKOAKVA M – pusiau matinis.

Džiūvimo trukmė: 1 val.
Sunaudojimas: 8÷10 m²/l
Skiediklis: vanduo

Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 1,2-benzizotiazol-3(2H)- ono. Gali sukelti alerginę reakciją.