Palyginti produktus ()

PU montažinės putos MAKROFLEX 2x2 universalus, 750ml

5,85 €

Produkto atributai

  • Barcode: 4743152000905
  • Gamintojas: MAKROFLEX
  • Pakuotė: 750ml
  • Tipas: Universalios
Likutis: Yra

Vienkomponentės, puskietės, nuo drėgmės kietėjančios poliuretano putos su naujovišku šiaudeliui ar pistoletui pritaikytu adapteriu, leidžiantis pasirinkti naudojimo būdą pagal poreikius. Gaminys gali būti naudojamas esant iki -10 °C temperatūrai. Putas patogu naudoti ir su pistoletu, ir su šiaudeliui pritaikytu adapteriu. Palyginti su įprastomis per šiaudelį išspaudžiamomis putomis, dėl siauro šiaudelio 2x2 putos yra geresnės struktūros ir pasižymi didesne išeiga. Kietėdamos putos savaime išsiplečia nuo 2 iki 2,5 karto. Jos gerai sukimba su daugeliu statybinių medžiagų, pvz., mediena, akmeniu, metalu ir pan.
PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS Darbas žemoje temperatūroje. Langų ir durų rėmų sandarinimas.Ertmių užpildymas. Ertmių apie vamzdžius užpildymas. Medienos, PVC ir pan. klijavimas.

PAVOJINGA!
H222 Ypač degus aerozolis.
H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Asmenims, kurie yra jautrūs diizocianatams, naudojant šį produktą gali kilti alerginė reakcija. Asmenys, kenčiantys nuo astmos, egzemos ar odos problemų, turėtų vengti kontakto, įskaitant odos kontaktą, su šiuo produktu. Šis produktas neturėtų būti naudojamas blogos ventiliacijos sąlygomis, išskyrus atvejus, kai dėvima apsauginė kaukė su dujų filtru (pvz., A1 tipas pagal EN 14387 standartą).
Produkto sudėtyje esantys tirpikliai naudojant garuoja, o garai gali sudaryti sprogstamuosius arba itin degius garų ir oro mišinius.
Nėščios moterys turi vengti įkvėpimo ir sąlyčio su oda.