Palyginti produktus ()

PU montažinės putos MAKROFLEX PRO -10°, žieminės, 750ml

5,98 €

Produkto atributai

  • Barcode: 4740008000553
  • Gamintojas: MAKROFLEX
  • Pakuotė: 750ml
  • Ypatybės: Žieminės
  • Tipas: Pistoletinės
Likutis: Yra

Makroflex PRO Winter - vienkomponentės, puskietės, nuo drėgmės kietėjančios poliuretano putos, pasižyminčios puikiu uždarų ir atvirų porų balansu ir mechaniniu stipriu. Gaminys gali būti naudojamas iki -10 °C temperatūroje. Putas labai lengva išspausti specialiu putų pistoletu. Kietėdamos putos savaime išsiplečia maždaug dvigubai. Jos gerai sukimba su daugeliu statybinių medžiagų, pvz., mediena, akmeniu, metalu ir pan. Gaminio sudėtyje nėra CFC išstumiančių dujų.
PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS Darbas žemoje temperatūroje. Langų ir durų rėmų sandarinimas.Ertmių užpildymas. Ertmių apie vamzdžius užpildymas. Medienos, PVC ir pan. klijavimas. Garso izoliacinių pertvarų įrengimas

PAVOJINGA!
H222 Ypač degus aerozolis.
H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Asmenims, kurie yra jautrūs diizocianatams, naudojant šį produktą gali kilti alerginė reakcija. Asmenys, kenčiantys nuo astmos, egzemos ar odos problemų, turėtų vengti kontakto, įskaitant odos kontaktą, su šiuo produktu. Šis produktas neturėtų būti naudojamas blogos ventiliacijos sąlygomis, išskyrus atvejus, kai dėvima apsauginė kaukė su dujų filtru (pvz., A1 tipas pagal EN 14387 standartą).
Produkto sudėtyje esantys tirpikliai naudojant garuoja, o garai gali sudaryti sprogstamuosius arba itin degius garų ir oro mišinius.
Nėščios moterys turi vengti įkvėpimo ir sąlyčio su oda.
Neatitinka patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT), labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) kvalifikavimo kriterijų.